Tá mé mo shuí
(I am sitting)

Tá mé mo shuí ó d`éirigh`n ghealach aréir
Ag cur tein-e síos-go buan is á fadó go géar
Tá bunadh a` tí `na luí is tá mise liom féin
Tá na coiligh ag glaoch `san saol `na gcodladh ach mé

I am sitting up since the moon arose last night
Putting down a fire again and again and keeping it lit
The family is in bed and here am I by myself,
The cocks are crowing and the country is asleep but me.

`Sheacht mh`anam déag do bhéal do mhala is do ghrua
Do shúil ghorm ghlé-gheal fár thréig mé sionnach na lúb
Le cumha do dhiaidh ní léir dom an bealach a shiúil
Is a charaid mo chléibh tá na sléibhte `dul idir mé`s tú

I love your mouth, your eyebrows and your cheeks
Your bright blue eyes for whose sake I stopped hunting the wily fox
In longing for you I cannot see to walk the road
Friend of my bosom, the mountains lie between me and you.

Deiridh lucht léinn gur claoite an galar an grá
Char admhaigh mé é is é `ndiaidh mo chroí istigh a chrá
Aicid ró-ghéar, faraor nár sheachain mé í
Is go gcuireann sí arraing is céad go géar trí cheart-lár mo chroí

Learned men say that love is a fatal sickness
I never admitted it until now that my heart is broken:
It's a very painful illness, alas, I have not avoided it,
And it sends a hundred arrows through the core of my heart.

Casadh bean-tsí dom thíos ag Lios Bhéal an Átha
D`fhiafraigh mé di an scaoilfeadh glas ar bith grá
Is é dúirt sí gos íseal i mbriathra soineannta sáimh
"An grá a théid fán chroí ní scaoiltear as é go bráth"

I met a fairy woman at the Rath of Beal an Atha
I asked her would any key unlock the love in my heart
And she said in soft simple language
"When love enters the heart it will never be driven from it".


Submitted by Sean Cadogan
Back to Clannad Lyrics at Ceolas